AD Inex

Nova Varoš

Dokumenti za preuzimanje

Dokumenti objavljeni u 2016. godini


Dokumenti za skupštinuDokumenti objavljeni u 2015. godini


Dokumenti za skupštinu

 • Poziv za skupštinu 2015.


 • Dokumenti objavljeni u 2014. godini  Dokumenti za skupštinu


  Ostali dokumenti


  Dokumenti objavljeni u 2013. godini  Dokumenti za skupštinu


  Ostali dokumenti


  Dokumenti objavljeni ranijih godina

  Odluke skupštine akcionara